ACADEMISCHE FILOSOFIE

Corona & filosofie

Zoek je een filosofische expert die een bijdrage kan en wil leveren aan het maatschappelijke gesprek over de coronacrisis? Phine inventariseerde bij alle filosofie-faculteiten in Nederland en heeft een aantal academische filosofen voor je op een rijtje gezet.

Astola, Mandi

Technische Universiteit Eindhoven LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Rol van burgers in innovatie m.b.t. corona

Bekkers, Florian

Universiteit Utrecht Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Identiteitsgerelateerde morele conflicten of dilemma's

Boumans, Marcel

Universiteit Utrecht LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: RIVM modellen, R, flatten-the-curve

Bransen, Jan

Radboud Universiteit Nijmegen Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Gezond verstand, onderwijs, kritisch denken, wetenschapscommunicatie

Bredenoord, Annelien

Universiteit Utrecht Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Medisch-ethische overwegingen, politiek-maatschappelijke vragen, ethiek & technologie

Bunnik, Eline

Erasmus MC LinkedIn, Academiepagina, Website
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Klinische ethiek, onderzoeksethiek

Christiaens, Tim

Tilburg University Twitter, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Agamben over de coronacrisis

Cimino, A.

Radboud Universiteit Nijmegen Academiepagina
Kan benaderd worden over: De crisis van Europa in tijden van corona. Biomacht in tijden van corona.

Claassen, Rutger

Universiteit Utrecht Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Politieke en economische dilemma's m.b.t. de corona-crisis

Daemen, Josette

Universiteit Leiden Twitter, LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Rol van (on)zekerheid in het menselijk welzijn, ethiek van overheidsbeleid, basisinkomen

De Jager, Sonia

LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Privacy, technologie, wetenschappelijke dilemma's, en/of politieke discussies over hoe we naar een nieuw systeem moeten overstappen.

Dennis, Matthew J.

Technische Universiteit Delft Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Ethics, technological solutions to the COVID-19 outbreak, digital well-being.

Doorn, Maarten van

Central European University LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Ontwikkelingen rondom ongelijkheid/verschillen en politiek vertrouwen

Düwell, Marcus

Universiteit Bamberg LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Ethische vragen rond privacy, mensen- en burgerrechten

Engelen, Bart

Tilburg University Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Ethische dilemma's, gedragsbeïnvloeding, nudging

Eyghen, Hans Van

Vrije Universiteit Academiepagina
Kan benaderd worden over: Religie, evolutionaire psychologie

Heilmann, Conrad

Erasmus Universiteit LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Fairness, nudging, finance, inclusive prosperity, decision-making

Heuw, Suzan ten

Universiteit Leiden Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Argumentatie en drogredeneringen in omgangsstrategieën met en debatten over het coronavirus.

Hindriks, Frank

Rijksuniversiteit Groningen LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Duurzaamheid, klimaat en corona. Daarbij richt ik mij met name op collectieve verantwoordelijkheid en het belang van sociale normen en instituties.

Houterman, Aldo

Erasmus Universiteit Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Lichaamsbeelden, filosofie van het virus, netwerktheorie

Huijer, Marli

Erasmus Universiteit Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Zie https://www.marlihuijer.nl/contact. Voor thema's zie: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/heiligt-het-doel-de-middelen-filosoof-marli-huijer-ik-weet-eigenlijk-niet-wat-het-doel-is~b70b08df/

Jacobs, Naomi

Technische Universiteit Eindhoven LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Ethische vraagstukken rondom inzetten technologie tegen corona, omgaan met onzekerheid in tijden van corona

Jansen, Bart

Nyenrode Business Universiteit LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Bedrijfsethiek, medische ethiek, mensenrechten, rechten überhaupt (ik ben ook jurist)

Jongepier, Fleur

Radboud Universiteit Nijmegen Twitter, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Publieke debat over triage, jong versus oud, waarde van levens, tragiek, privacy, tracking apps

Jongsma, Karin

UMC Utrecht Twitter, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Gebruik van digitale middelen in tijden van corona

Joosse, Albert

Rijksuniversiteit Groningen Academiepagina
Kan benaderd worden over: Geluk in tijden van corona

Kalf, Wouter

Universiteit Leiden LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Hoe moeten we omgaan met verschillende morele opvattingen? En is er morele expertise?

Keestra, Machiel

Universiteit van Amsterdam Academiepagina
Kan benaderd worden over: De risico-samenleving; diversiteit en verschillen in impact op bevolkingsgroepen van corona; cognitieve processen m.b.t. empathie en decision-making onder stress.

Kessler, Carla

Universiteit Utrecht Academiepagina
Kan benaderd worden over: Ethische dilemma's in de praktijk: medische wereld, kinderopvang, infectieziektebestrijding, sociaal werk, gevangeniswezen etc.

Korthals, Michiel

Vrije Universiteit LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Nederlandse landbouw in coronatijden; obesitas en corona; hoe omgaan met natuur en dieren in coronatijd en erna?

Lanzing, Marjolein

Radboud Universiteit Nijmegen LinkedIn, Academiepagina

Lensink, Mike

Universiteit Utrecht LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Medisch-ethische dilemma's op het snijvlak van politiek, wetenschap en maatschappij

Loosman, Iris

Technische Universiteit Eindhoven LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Online privacy, privacy in medische apps, informed consent, vertrouwen

Lüthy, Christoph

Radboud Universiteit Nijmegen Academiepagina
Kan benaderd worden over: Omgang met epidemieën in het verleden

Maes, Hans

University of Kent Academiepagina, Website
Vakgebieden Esthetica, Ethiek
Kan benaderd worden over: Het belang van kunst en cultuur in tijden van crisis

Meij, Ruud

Universiteit voor Humanistiek Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website

Meijer, Eva

Universiteit van Amsterdam Twitter, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Politieke kwesties over democratie, macht en vrijheid. Taal, literatuur en kunst. Relaties met dieren en natuur. Nieuwe toekomstperspectieven.

Mihaljevic, Katarina

Tilburg University LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: De coronacrisis en sociale cohesie, economische prioriteiten tijdens de crisis, zorgen voor ouders, inter-generationele rechtvaardigheid, domestic violence, pressure on productivity

Nys, Thomas

Universiteit van Amsterdam Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Triage, dilemma's, intensive care, rechtvaardigheid, utilitarisme

Parra, Saro Lozano

Universiteit Utrecht Twitter, LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Burgerschapsvorming, conflict en controversiële thema's in de klas

Pesch, Udo

Technische Universiteit Delft Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Nieuwe ethische vragen, sociale verandering, democratische besluitvoering, duurzaamheid

Peters, Meindert

Universiteit van Oxford Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Vragen over culture clash, filosofie van de liefde, belang van lichamelijk contact en nabijheid

Pierik, Roland

Universiteit van Amsterdam Twitter, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Coronavaccin, vaccinatie, vaccinatietwijfel

Regt, Henk de

Radboud Universiteit Nijmegen Twitter, LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: De rol van wetenschap in de samenleving, (on)zekerheid van wetenschappelijke kennis, wetenschap en (sociale, morele, economische) waarden

Rietdijk, Natascha

Tilburg University Academiepagina
Kan benaderd worden over: Echokamers en samenzweringstheorieën, fake news en desinformatie

Rijken, Sam

Erasmus Universiteit Academiepagina
Kan benaderd worden over: Alles mbt wetenschapsfilosofie (van ethiek tot theoretische filosofie). Specifiek: gedachte-experimenten en de rol wetenschap in de toekomst.

Robeyns, Ingrid

Universiteit Utrecht Twitter, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Ongelijkheid, gevolgen voor socio-economische instituties (verzorgingsstaat, sociaal contract) op termijn, post-corona utopieën.

Roessler, Beate

Universiteit van Amsterdam Academiepagina
Kan benaderd worden over: Privacy, feministische thema's, sociale en politieke (on)gelijkheid

Romeijn, Jan-Willem

Rijksuniversiteit Groningen Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Evidence-based policy, interactie tussen wetenschap en beleid, statistiek en onzekerheid, rationeel beslissen, collectieve besluitvorming

Russo, Frederica

Universiteit van Amsterdam Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Methodologische basis van gegevensverzameling en -evaluatie, public health ethics.

Sanderse, Wouter

Universiteit voor Humanistiek Twitter, LinkedIn, Academiepagina
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Persoonsvorming kinderen, pedagogische relatie, morele dilemma's van professionals, moral distress

Schaubroeck, Katrien

Universiteit Antwerpen Twitter, Academiepagina
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Existentiële vragen die op scherp worden gezet door de corona-dreiging

Schermer, Maartje

Erasmus MC Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Ethische vragen rond triage, verdelingsvraagstukken, inzet technologie (apps)

Scholten, Matthé

Ruhr University Bochum LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Ethische vragen in de psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg (autonomie, wilsbekwaamheid, verplichte zorg, zelfbindingsverklaringen, risicotaxatie, discriminatie van mensen met psychische stoornissen, Wvggz, UN-CRPD)

Sheikh, Haroon

Vrije Universiteit Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Geopolitieke effecten van corona, relatie met digitalisering, sociale spanningen

Slegers, Roos

Tilburg University LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Depressie, verveling, woede, ergernis

Touwen, Dorothea

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) LinkedIn, Academiepagina
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Beslissing om af te zien van behandeling (niet opnemen, staken van de behandeling) op hoge leeftijd, , beslissingen rond het levenseinde, rol van wilsverklaringen, euthanasie

Uijl, Henk den

Universiteit van Amsterdam Twitter, LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Toezicht in de zorg

Vathorst, Suzanne van de

Erasmus MC Academiepagina
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Ethische dilemma's in de gezondheidszorg, einde-van-het-leven-vraagstukken

Verkerk, Marian

Rijksuniversiteit Groningen Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Zorgethiek, langdurige zorg, filosofie van de geneeskunde, medische ethiek

Villalobos-van Zon, María José

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) LinkedIn, Academiepagina
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Ethische dilemma's van e-health (apps, gezondheidsapps, tracking apps, telemonitoring, etc.)

Viola, Tullio

Universiteit Maastricht Twitter, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: vragen met betrekking tot sociale filosofie, de vorming van nieuwe waarden in situaties van grote crisis, de impact van cultuur

Vlerick, Michael

Tilburg University Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: wereldwijde samenwerking / bestuur om problemen pandemie maar ook klimaatverandering efficiënt aan te pakken

Vries, Martine de

Universiteit Leiden Twitter, LinkedIn, Academiepagina
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Medisch-ethische overwegingen (triage, tracking apps), ethiek & kindergeneeskunde, ethiek & technologie

Waelen, Rosalie

Universiteit Twente LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Vragen over de relatie tussen macht, ethiek en kunstmatige intelligentie. Ethische vragen rond surveillance. Algemene kwesties in toegepaste ethiek.

Wals, Francisca

Rijksuniversiteit Groningen LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Het belang van privacy (te weten: autonomie); verantwoordelijkheid van overheid versus burgers; rechtvaardigheid van maatregelen

Welten, Ruud

Tilburg University Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Existentiele vragen

Woerkum, Bas van

Radboud Universiteit Nijmegen LinkedIn, Academiepagina
Thema's Bewustzijn
Vakgebieden Cognitiefilosofie
Kan benaderd worden over: De status van de mens in relatie tot andere dieren

Ziegelaar, Arnold

Universiteit Leiden LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Reflectie over existentiele thema's als angst, zin, religie, bewustzijn.

Zuurmond, Anouk

Rijksuniversiteit Groningen LinkedIn, Academiepagina, Website
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Onderwijsfilosofische kwesties die ontstaan door de huidige crisismaatregelen, zoals maatschappelijke dilemma’s rond afstandsleren

Zwart, Hub

Erasmus Universiteit Academiepagina, Website

Toevoeging aanvragen?

Aanvragen