ACADEMISCHE FILOSOFIE

Corona & filosofie

Zoek je een filosofische expert die een bijdrage kan en wil leveren aan het maatschappelijke gesprek over de coronacrisis? Phine inventariseerde bij alle filosofie-faculteiten in Nederland en heeft een aantal academische filosofen voor je op een rijtje gezet.

Astola, Mandi

Technische Universiteit Eindhoven LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Rol van burgers in innovatie m.b.t. corona

Bekkers, Florian

Universiteit Utrecht Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Identiteitsgerelateerde morele conflicten of dilemma's

Bransen, Jan

Radboud Universiteit Nijmegen Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Gezond verstand, onderwijs, kritisch denken, wetenschapscommunicatie

Bredenoord, Annelien

Universiteit Utrecht Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Medisch-ethische overwegingen, politiek-maatschappelijke vragen, ethiek & technologie

Bunnik, Eline

Erasmus MC LinkedIn, Academiepagina, Website
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Klinische ethiek, onderzoeksethiek

Cimino, A.

Radboud Universiteit Nijmegen Academiepagina
Kan benaderd worden over: De crisis van Europa in tijden van corona. Biomacht in tijden van corona.

Claassen, Rutger

Universiteit Utrecht Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Politieke en economische dilemma's m.b.t. de corona-crisis

Daemen, Josette

Universiteit Leiden Twitter, LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Rol van (on)zekerheid in het menselijk welzijn, ethiek van overheidsbeleid, basisinkomen

De Jager, Sonia

LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Privacy, technologie, wetenschappelijke dilemma's, en/of politieke discussies over hoe we naar een nieuw systeem moeten overstappen.

Dennis, Matthew J.

Technische Universiteit Delft Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Ethics, technological solutions to the COVID-19 outbreak, digital well-being.

Düwell, Marcus

Universiteit Utrecht LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Ethische vragen rond privacy, mensen- en burgerrechten

Engelen, Bart

Tilburg University Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Ethische dilemma's, gedragsbeïnvloeding, nudging

Eyghen, Hans Van

Vrije Universiteit Academiepagina
Kan benaderd worden over: Religie, evolutionaire psychologie

Heilmann, Conrad

Erasmus Universiteit LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Fairness, nudging, finance, inclusive prosperity, decision-making

Heuw, Suzan ten

Universiteit Leiden Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Argumentatie en drogredeneringen in omgangsstrategieën met en debatten over het coronavirus.

Hindriks, Frank

Rijksuniversiteit Groningen LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Duurzaamheid, klimaat en corona. Daarbij richt ik mij met name op collectieve verantwoordelijkheid en het belang van sociale normen.

Houterman, Aldo

Erasmus Universiteit Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Lichaamsbeelden, filosofie van het virus, netwerktheorie

Huijer, Marli

Erasmus Universiteit Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Zie https://www.marlihuijer.nl/contact. Voor thema's zie: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/heiligt-het-doel-de-middelen-filosoof-marli-huijer-ik-weet-eigenlijk-niet-wat-het-doel-is~b70b08df/

Jacobs, Naomi

Technische Universiteit Eindhoven LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Ethische vraagstukken rondom inzetten technologie tegen corona, omgaan met onzekerheid in tijden van corona

Jansen, Bart

Nyenrode Business Universiteit LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Bedrijfsethiek, medische ethiek, mensenrechten, rechten überhaupt (ik ben ook jurist)

Jongepier, Fleur

Radboud Universiteit Nijmegen Twitter, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Publieke debat over triage, jong versus oud, waarde van levens, tragiek, privacy, tracking apps

Jongsma, Karin

UMC Utrecht Twitter, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Gebruik van digitale middelen in tijden van corona

Joosse, Albert

Rijksuniversiteit Groningen Academiepagina
Kan benaderd worden over: Geluk in tijden van corona

Kalf, Wouter

Universiteit Leiden LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Hoe moeten we omgaan met verschillende morele opvattingen? En is er morele expertise?

Keestra, Machiel

Universiteit van Amsterdam Academiepagina
Kan benaderd worden over: De risico-samenleving; diversiteit en verschillen in impact op bevolkingsgroepen van corona; cognitieve processen m.b.t. empathie en decision-making onder stress.

Kessler, Carla

Universiteit Utrecht Academiepagina
Kan benaderd worden over: Ethische dilemma's in de praktijk: medische wereld, kinderopvang, infectieziektebestrijding, sociaal werk, gevangeniswezen etc.

Korthals, Michiel

Vrije Universiteit LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Nederlandse landbouw in coronatijden; obesitas en corona; hoe omgaan met natuur en dieren in coronatijd en erna?

Lanzing, Marjolein

Radboud Universiteit Nijmegen LinkedIn, Academiepagina

Lensink, Mike

Universiteit Utrecht LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Medisch-ethische dilemma's op het snijvlak van politiek, wetenschap en maatschappij

Loosman, Iris

Technische Universiteit Eindhoven LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Online privacy, privacy in medische apps, informed consent, vertrouwen

Maes, Hans

University of Kent Academiepagina, Website
Vakgebieden Esthetica, Ethiek
Kan benaderd worden over: Het belang van kunst en cultuur in tijden van crisis

Meij, Ruud

Universiteit voor Humanistiek Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website

Meijer, Eva

Wageningen University & Research Twitter, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Politieke kwesties over democratie, macht en vrijheid. Taal, literatuur en kunst. Relaties met dieren en natuur. Nieuwe toekomstperspectieven.

Mihaljevic, Katarina

Tilburg University LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: De coronacrisis en sociale cohesie, economische prioriteiten tijdens de crisis, zorgen voor ouders, inter-generationele rechtvaardigheid, domestic violence, pressure on productivity

Nys, Thomas

Universiteit van Amsterdam Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Triage, dilemma's, intensive care, rechtvaardigheid, utilitarisme

Parra, Saro Lozano

Universiteit Utrecht Twitter, LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Burgerschapsvorming, conflict en controversiële thema's in de klas

Pesch, Udo

Technische Universiteit Delft Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Nieuwe ethische vragen, sociale verandering, democratische besluitvoering, duurzaamheid

Peters, Meindert

Universiteit van Oxford Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Vragen over culture clash, filosofie van de liefde, belang van lichamelijk contact en nabijheid

Pierik, Roland

Universiteit van Amsterdam Twitter, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Coronavaccin, vaccinatie, vaccinatietwijfel

Regt, Henk de

Radboud Universiteit Nijmegen Twitter, LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: De rol van wetenschap in de samenleving, (on)zekerheid van wetenschappelijke kennis, wetenschap en (sociale, morele, economische) waarden

Rietdijk, Natascha

Tilburg University Academiepagina
Kan benaderd worden over: Echokamers en samenzweringstheorieën, fake news en desinformatie

Rijken, Sam

Erasmus Universiteit Academiepagina
Kan benaderd worden over: Alles mbt wetenschapsfilosofie (van ethiek tot theoretische filosofie). Specifiek: gedachte-experimenten en de rol wetenschap in de toekomst.

Robeyns, Ingrid

Universiteit Utrecht Twitter, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Ongelijkheid, gevolgen voor socio-economische instituties (verzorgingsstaat, sociaal contract) op termijn, post-corona utopieën.

Roessler, Beate

Universiteit van Amsterdam Academiepagina
Kan benaderd worden over: Privacy, feministische thema's, sociale en politieke (on)gelijkheid

Romeijn, Jan-Willem

Rijksuniversiteit Groningen Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Evidence-based policy, interactie tussen wetenschap en beleid, statistiek en onzekerheid, rationeel beslissen, collectieve besluitvorming

Russo, Frederica

Universiteit van Amsterdam Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Methodologische basis van gegevensverzameling en -evaluatie, public health ethics.

Sanderse, Wouter

Universiteit voor Humanistiek Twitter, LinkedIn, Academiepagina
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Persoonsvorming kinderen, pedagogische relatie, morele dilemma's van professionals, moral distress

Schaubroeck, Katrien

Universiteit Antwerpen Twitter, Academiepagina
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Existentiële vragen die op scherp worden gezet door de corona-dreiging

Schermer, Maartje

Erasmus MC Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Ethische vragen rond triage, verdelingsvraagstukken, inzet technologie (apps)

Sheikh, Haroon

Vrije Universiteit Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Geopolitieke effecten van corona, relatie met digitalisering, sociale spanningen

Touwen, Dorothea

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) LinkedIn, Academiepagina
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Beslissing om af te zien van behandeling (niet opnemen, staken van de behandeling) op hoge leeftijd, , beslissingen rond het levenseinde, rol van wilsverklaringen, euthanasie

Uijl, Henk den

Universiteit van Amsterdam Twitter, LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Toezicht in de zorg

Van Doorn, Maarten

Central European University LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Ontwikkelingen rondom ongelijkheid/verschillen en politiek vertrouwen

Vathorst, Suzanne van de

Erasmus MC Academiepagina
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Ethische dilemma's in de gezondheidszorg, einde-van-het-leven-vraagstukken

Verkerk, Marian

Rijksuniversiteit Groningen Twitter, LinkedIn, Academiepagina, Website
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Zorgethiek, langdurige zorg, filosofie van de geneeskunde, medische ethiek

Villalobos-van Zon, María José

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) LinkedIn, Academiepagina
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Ethische dilemma's van e-health (apps, gezondheidsapps, tracking apps, telemonitoring, etc.)

Vries, Martine de

Universiteit Leiden Twitter, LinkedIn, Academiepagina
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Medisch-ethische overwegingen (triage, tracking apps), ethiek & kindergeneeskunde, ethiek & technologie

Waelen, Rosalie

Universiteit Twente LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Vragen over de relatie tussen macht, ethiek en kunstmatige intelligentie. Ethische vragen rond surveillance. Algemene kwesties in toegepaste ethiek.

Wals, Francisca

Rijksuniversiteit Groningen LinkedIn, Academiepagina
Kan benaderd worden over: Het belang van privacy (te weten: autonomie); verantwoordelijkheid van overheid versus burgers; rechtvaardigheid van maatregelen

Welten, Ruud

Tilburg University Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Existentiele vragen

Ziegelaar, Arnold

Universiteit Leiden LinkedIn, Academiepagina, Website
Kan benaderd worden over: Reflectie over existentiele thema's als angst, zin, religie, bewustzijn.

Zuurmond, Anouk

Rijksuniversiteit Groningen LinkedIn, Academiepagina, Website
Vakgebieden Ethiek
Kan benaderd worden over: Onderwijsfilosofische kwesties die ontstaan door de huidige crisismaatregelen, zoals maatschappelijke dilemma’s rond afstandsleren

Zwart, Hub

Erasmus Universiteit Academiepagina, Website

Toevoeging aanvragen?

Aanvragen