Neem emoties mee in toekomstige besluitvorming over corona

De besluitvorming over de coronamaatregelen wordt tot nu toe vooral gebaseerd op medische informatie. Daardoor worden belangrijke ethische kwesties over het hoofd gezien, en emoties…

Is Facebook de ondergang van de democratie?

“Dat heb gestaan op Facebook!” Het is de legendarische bronvermelding van een vrouw die een interviewer vertelt over haar zorgen. Dat die uitspraak vraagt om een serieuze…

Goed kan altijd beter (dan anderen)

Je kent het vast wel. Je hebt je opleidingen succesvol afgerond, relevante werkervaring opgedaan en je spreekt vloeiend een vreemde taal. Je hoopt een goede…

Grapperhaus en de zin­nig­heid van hypocrisie­beschul­digingen

Eens in de zoveel tijd ligt de politiek overhoop over een verondersteld kwaad, bijtend aan de fundamenten van haar geloofwaardigheid; de doodzonde die geen enkele…

Hoe liefde en revolutie samengaan

Martin Luther King jr. en Malcolm X hebben veel gemeen: beiden waren leiders in de zwarte burgerrechtenbeweging van de jaren vijftig en zestig, beiden waren…

Hoog tijd voor een andere universiteit

Eind vorige maand werden er veertig stellingen op de poort van de academie gespijkerd. In het pamflet betogen drie vooraanstaande wetenschappers dat het roer nu…

Vliegen, verantwoordelijk­heid en het goede leven

Onlangs speelde ik een hoofdrol in een spotprent in Trouw. Dat was vanwege een interview eerder die week over ‘vliegen’. Over wat ik er als…

Vliegen, verantwoordelijkheid en het goede leven

Onlangs speelde ik een hoofdrol in een spotprent in Trouw. Dat was vanwege een interview eerder die week over ‘vliegen’. Over wat ik er als…

De motivatie voor het vrijemenings­manifest is doorspekt met dubbele standaarden

Vorige week schreven twee promovendi aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van mijn eigen universiteit een “open brief ter verdediging van het vrije debat”. De opstellers van…

In wiens belang is het algemeen belang?

In crisistijd is het een bekende manier om zaken te rechtvaardigen die normaal niet mogen: een beroep op het algemeen belang. Het is dan ook…