Het Retorische Weten II

Niet-feitelijke waarheid, retorica als presocratische wijsheid, Plato’s begrip negatie, Husserl en Spengler over wiskunde, grondslagen van de metafysica, Aristotelische vormbegrip, bespiegelingen.