Strijdvaardig leven

Krijgersfilosofen uit het oude Griekenland, Rome en Japan bereiden de weg voor een hedendaagse praktische levensfilosofie. Wie aan filosofen denkt, zal niet meteen krijgers voor zich zien. Het cliché...