Handboek: Second Thoughts, First Introductions to Philosophy

Maureen Sie en Bart Engelen (Tilburg University) hebben een Open Educational Handbook samengesteld voor iedereen die geïnteresseerd is in filosofie. Het online handboek ‘Second Thoughts: First Introductions to Philosophy’ is gepubliceerd door Open Press TiU en openlijk beschikbaar.

In het handboek vind je inleidende essays over belangrijke deelgebieden en benaderingen van de filosofie zoals politieke filosofie, epistemologie of metafysica. De hoofdstukken geven je te denken over de samenleving, de mens, de werkelijkheid en het denken als zodanig.

De bijdragen zijn geschreven door gerenommeerde academici: Monica Meijsing, Herman Philipse, Jenny Slatman, Thijs Lijster, Constanze Binder, Tim De Mey en vele anderen. De inhoud is Open Access, je kunt de hoofdstukken zonder probleem downloaden en verspreiden. Docenten en onderzoekers kunnen de stof in hun cursussen gebruiken, erop voortbouwen en de inhoud verder ontwikkelen.

Het open karakter van dit handboek betekent dat er in de toekomst nieuwe hoofdstukken zullen worden toegevoegd over thema’s die nog niet zijn besproken. Samenstellers Maureen Sie en Bart Engelen hopen dat de filosofie met de tijd zal veranderen en groeien om diverser en inclusiever te worden, en dat dit handboek dat ook zal doen. Zij zien filosofie als een boom die zich in veel verschillende richtingen vertakt en gaandeweg nieuwe richtingen toevoegt.

Bekijk alle hoofdstukken via deze link: https://openpresstiu.pubpub.org/secondthoughts

Sie, M., & Engelen, B. (Eds.) (2021). Second Thoughts: First Introductions to Philosophy. (1 ed.) Open Press TiU. https://doi.org/10.26116/secondthoughts-sie-engelen-openpresstiu-2021-1