Universiteit van Amsterdam – Master Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied