Phine – platform voor filosofen in Nederland.

Filosofie is liefde voor wijsheid. Filosofen streven van oudsher naar inzicht, kennis en waarheid. Ze stellen vragen en zetten vanzelfsprekendheden op het spel. Maar daar houdt het niet op. Filosofen willen ook bijdragen aan een leefbare wereld. Ze zijn ervan overtuigd dat het stellen van de juiste vragen en het verkrijgen van meer inzicht bijdragen aan een betere samenleving.

Phine wil niets voorschrijven, maar werkt faciliterend. We bieden een overzicht over alles wat er op filosofiegebied gebeurt in Nederland, zowel binnen als buiten de universiteiten, en helpen journalisten en programmamakers om de beste academische experts te raadplegen om te reflecteren op hedendaagse vraagstukken. Wij zijn ervan overtuigd dat academische filosofen een verdiepende, verhelderende of juist bevragende toevoeging kunnen leveren aan het huidige politiek-maatschappelijke debat.

Phine is een initiatief van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW). Naast het versterken van de academische wijsgerige discipline, houdt de OZSW zich bezig met het vergroten van de zichtbaarheid van academische filosofen buiten de universiteit.