Spinozapremie voor filosoof Pauline Kleingeld (RUG)

NWO heeft aan Pauline Kleingeld de Spinozapremie toegekend, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. Kleingeld is hoogleraar ethiek en haar geschiedenis bij de Faculteit Wijsbegeerte van de RUG en geldt als een internationaal vooraanstaande deskundige op het gebied van de Kantiaanse ethiek en politieke filosofie. Aan de Spinozapremie is een bedrag van 2,5 miljoen euro verbonden, dat geheel naar eigen inzicht besteed mag worden aan nieuw onderzoek.

Kleingeld publiceerde over thema’s als de vrijheid van de wil, de rol van emoties, en het kosmopolitisme in heden en verleden. Zij weet een brug te slaan tussen ontwikkelingen in de gedragswetenschappen en de ethiek. In het kader van de ontwikkeling van een hedendaagse Kantiaanse moraaltheorie heeft Kleingeld kritiek op het dominante reductionisme in de wetenschap. Daarbij legt ze de vinger op quasi-inclusieve vertogen die een racistische en seksistische vooringenomenheid verhullen.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie