Vakgebied

Milieufilosofie

De milieufilosofie houdt zich bezig met de relatie tussen mens en milieu. Onderdelen van de milieufilosofie zijn bio-ethiek, ecofeminisme en ecotheologie.

Toevoeging aanvragen?

Aanvragen