Vakgebied

Taalfilosofie

Hoe krijgen woorden hun betekenis? Waar verwijzen woorden naar? Taalfilosofie betreft het filosofisch onderzoek naar taal in haar relatie tot de werkelijkheid.