Vakgebied

Wijsgerige antropologie

Wat is het juist dat de mens zo uniek maakt onder de dieren? De wijsgerige antropologie bestudeert de filosofische vraag naar het wezen van de mens, dus wat de mens specifiek tot mens maakt.

Toevoeging aanvragen?

Aanvragen