Atoms in the Renaissance

Elena Nicoli

Volgens de gebruikelijke overlevering liep de Romeinse dichter Lucretius voor op zijn tijd. Sommige auteurs zien in de herontdekking van zijn gedicht De rerum natura tijdens de Renaissance zelfs de drijvende kracht achter de wetenschappelijke revolutie. Maar het verhaal is niet zo simpel en lineair, ontdekte Elena tijdens haar promotieonderzoek. Lucretius’ bewonderaars van de Renaissance hadden vaak de natuurfilosofie van Plato of Aristoteles in hun achterhoofd bij de bestudering van zijn atomisme. Deze benadering leidde tot allerlei wijzigingen in Lucretius’ theorie van de materie. Elena is een van de voormalige promovendi van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW) die geinterviewd worden op de site http://www.theyoungphilosophers.org. Bovenstaand praatje over zijn onderzoek hield hij op de Nijmegense Nacht van de Filosofie 2018.