Depressie als Collectief Probleem

Bert van den Bergh

In de geestelijke gezondheidszorg wordt depressie tegenwoordig vooral als een hersenziekte of een denkstoornis gezien. Die benaderingen gaan volgens Bert van den Bergh voorbij aan de persoonlijke ervaring van mensen die eraan lijden. Vanuit een fenomenologische invalshoek ging hij op zoek naar de fundamentele bron van deze wijdverbreide aandoening. Die moeten we minder in het innerlijk en meer in onze cultuur situeren. Bert is een van de voormalige promovendi van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW) die geinterviewd worden op de site http://www.theyoungphilosophers.org. Dit praatje over zijn onderzoek hield hij op het Brainwashfestival 2018 (http://www.brainwash.nl).