Framing, Jodendom en Islam

Anna Blijdenstein

In onze liberaal-democratische samenleving vinden velen dat religie een privékwestie is. Ook veel vooraanstaande politiek filosofen denken er zo over. Anna Blijdenstein laat zien dat die opvatting niet vanzelfsprekend is. Pas in de Verlichting gingen filosofen religie als een individueel systeem van religieuze overtuigingen opvatten. Daarnaast projecteerden ze allerlei negatieve eigenschappen zoals fanatisme en intolerantie op het jodendom en de islam; het christendom werd daar meestal van vrijgepleit. Nog steeds beïnvloeden die projecties het publieke debat. Anna is een van de voormalige promovendi van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW) die geinterviewd worden op de site http://www.theyoungphilosophers.org. Dit praatje over zijn onderzoek hield hij op het Brainwashfestival 2018 (http://www.brainwash.nl).