Spraakverwarring Rond Mensenrechten

Jurriën Hamer

Te pas en te onpas doen politici, actievoerders en burgers een beroep op mensenrechten. Maar waar hebben ze het dan eigenlijk over? En hoe kun je er op een zinnige manier over praten? Om hierachter te komen, verenigde Jurriën Hamer de pragmatische visie van een aantal rechtsgeleerden met de principiële benadering van de filosofie. Met zijn nieuwe theorie hoopt hij bij te dragen aan het publieke debat over huidige en toekomstige mensenrechten. Jurriën is een van de voormalige promovendi van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW) die geinterviewd worden op de site http://www.theyoungphilosophers.org. Bovenstaand praatje over zijn onderzoek hield hij op het Brainwash Festival 2017 (http://www.brainwash.nl).