Toeval, Kennis en Chicken Sexers

Job de Grefte

Ruim veertig jaar geleden schreef Edmund Gettier een paper dat de kennistheorie op zijn grondvesten deed schudden. Gettier zette de klassieke opvatting van kennis, die sinds Plato in zwang was, op losse schroeven. In zijn proefschrift stelt Job de Grefte die opvatting weer veilig, door theorieën aan elkaar te koppelen en (tegen)voorbeelden te ontrafelen. Dat is niet alleen leuk, maar ook belangrijk: ‘Wat is kennis?’ is volgens Job misschien wel de meest fundamentele vraag van de filosofie. Job is een van de voormalige promovendi van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW) die geinterviewd worden op de site http://www.theyoungphilosophers.org. Bovenstaand praatje over zijn onderzoek hield hij op het Brainwash Festival 2017 (http://www.brainwash.nl).